Vekaleti Nasıl İptal Edebilirsiniz?

Normal şartlarda kişilerin kendilerinin yapabilecekleri hukuki işlemleri kendi adına bir başkasının yapması için yetki vermesi vekalet olarak geçmektedir. Bu kişiler genellikle avukat ya da temsilcilerdir. Vekalet verildiği an vekalet alan kişi, vekaleti aldığı kişinin yerine işlem yapabilmektedir. Ancak bu vekalet durumunun bozulması istendiğinde birtakım işlemler yapılması gereklidir. Bunları ele alırsak; öncelikle vekalet verme işlemleri noterlerde gerçekleştirilir, bu sebeple iptal durumu da noterlerde yapılacaktır. Vekalet eğer süresiz bir şekilde verilmişse bazı işlemlerden geçmek gerekir. Ancak belirli süreli bir vekalet söz konusu ise süre bittiğinde vekalet durumu otomatik olarak sonlanacaktır.

İptal Süreci Nasıldır?

Noterden alınacak azilname belgesi vekalet verene gönderilir. Bu belgeyi alırken ise mutlaka sebebi belirtilmelidir. Ayrıca bir de harç ödenmelidir. Azilnamede vekaletin hangi sebeple geri alındığı vekile bildirilmelidir. Bunun nedeni vekil vekaletname ile bir hak almış olur. Ve bu hakkı elinden sebepsiz bir biçimde alınabilmektedir. Böyle bir durumda itiraz hakkı doğar. Vekaletnamede yazan maddelere aykırı davranan tarafın hem manevi hem de maddi sonuçlarla yüzleşmesi gerekecektir.

Azil belgesi mevzu bahis yerdeki tabu ve de bankalara gönderilmelidir. Bu yetkisiz temsile karşı önlem alınmasına olanak tanır. Taraflar vekalet ilişkisini birlikte bitirmek isteyebilirler. Böyle bir durumda noterden alınacak azilnameye gerek kalmayacaktır. Kendi aralarında vekaletin sona ermesi işlemini uygulayabilirler. Şayet yurt dışında düzenlenmiş bir vekalet durumu varsa bu işlemlerin yurt dışındaki temsilciliklerde yapılması gereklidir.

Yanıtla