Sümerler Kimdir?

Sümerler birçok büyük uygarlığın temellerinin atılmasına yardımcı olmuştur. Sümerler tarih sahnesine diğer uygarlıklardan çok önce çıkmıştır. Sümerlerin tarihi M.Ö. 4000 kadar dayanır. Bu uygarlık yazı, dil, tıp, astronomi gibi birçok alanda gelişmeler yaşamıştır. Bunun yanında fal, büyü, din, mitoloji gibi alanlarda da birçok çalışma yapmaları bakımından önemlidir. Sümerlerin yaşadığı dönemlerde Mezopotamya’da 35 adet şehir olduğu bilinmektedir. Bu şehirlerden 18’i ise bir hayli büyüktür. Kiş, Nippur, Umma, Eridu, Lagaş, Ur, Uruk şehirleri örnek gösterilmektedir.

Sümerler Kimdir ve Nerede Kuruldu?

Sümerler Mezopotamya’da yaşamış olan uygarlıklardan birisidir. Bilim ve teknoloji alanında bir hayli ilerleme kat etmişlerdir. Sümerlerde ait çanak, çömlek, ekmek pişirmek için tandır gibi eşyaların olduğu medeniyetlerinin ileri bir seviyede olduğunu göstermektedir. Sümerler aynı zamanda sert madenleri işlemeyerek kesici aletler üretmişlerdir. Sümerler kerpiç ve tuğla ile iki veya üç katlı evler yapmışlardır.

Sümerler Kimdir

Sümerlerin sulama sistemi kullandıkları bilinmektedir. Yaşadıkları bölgede bulunan bataklıkları kurutmuşlardır. Yaşam alanlarına kanallar yardımıyla su çekmişlerdir. Bentler inşa ederek su baskınları oluşmasının önüne geçtiler. Sümerlerin özellikle düzenli bir şekilde sulama sistemleri olması nedeni ile verimli bir tarım arazisine sahiptirler. Sümerlerin ilk defa tekerleği icat ettiği de bilinmektedir. Böylelikle tarih boyunca ilk kez öküz ve sabanlar yardımıyla tarım alanlarında çalışmışlardır.

Sümerler Matematik ve Geometri alanında da birçok çalışmalar yapmıştır. Matematiğin temelini meydana getiren dört işlemi Sümerler bulmuştur. Bunun yanında çok büyük bir gelişme göstererek dairenin alanını hesaplamayı da başardılar. Sümerler ilk defa Ay takvimini kullanan uygarlıktır. Sümerler bir yılı 360 gün olarak hesaplamışlardır. Bunun yanında güneş saatini Sümerler bulmuştur.

Sümerlerin Başkenti

Sümerler M.Ö. 4000 senesinde Mezopotamya bölgesinde yerleşmiş ve 2000 yıl yaşamışlardır. Nuh tufanı sonrasında birbirleriyle mücadeleye girmeleri sonucu kendi sonlarını da hazırlamış ve bu süreçte bölünmüşlerdir. Sümerler seneler içerisinde 35 adet şehir oluşturmuşlardır. Bu kurdukları şehirlerarasında güç mücadeleler yaşanmıştır bunun sonucunda ise savaşlar yaşanmıştır. Sümerlerin en büyük düşmanları ve tehdit unsuru ise Elamlar olmuştur.

Sümerlerin dini yaşamı bir hayli mistik bir yapıya sahiptir Çok tanrılı bir inanışları bulunmaktadır. Bunun yanında her nesneye ait bir tanrının olduğu inancını kabul etmişlerdir. Sümerlerin tanrıları genellikle insan siluetine sahip olsalar dahi aslında insanlardan üstün farklı güçlere sahip olan özellikleri bulunmaktaydı. Sümerlerin inanışlarına göre tanrılar insanlara ne istediklerini söylemezlerdir. Ancak insanlar tanrılara sorular sorar ve sorularının cevaplarını alırdı. Sümerlere ait olan Ziggurat ismi verdikleri tapınakları bulunmaktaydı. Tapınaklarda tanrılar ile iletişime geçmeleri nedeni ile özel alanları oluşturmaktaydı. Ziggurat isimli tapınaklarda rahipler de bulunurdu. Zigguratlar zamanın teknolojisiyle bir hayli yüksek yapılar olarak inşa edilmekteydi. Bunun nedeni ise en büyük tanrıları olan Gök Tanrıya yakın olmak istemelerdir.

Yanıtla