Senet Nasıl İcraya Verilir?

Senet, kişilerin ödemeye veya yapmaya zorunluluğu olduğu hususları göstermek amacıyla en az iki kişi arasında düzenlenen bir kıymetli evraktır. Ticari olarak da kullanılan senetler, ticarette bir mal veya hizmetin satımı sonrası peşin ödeme alınmaması halinde düzenlenir. Bu düzenlemelerde yapılacak ödemelerin zamanları göze alınarak borçluya imzalatır.

Zamanında yapılmayan ödemelere karşın yasal başvurular yapılabilir. Senetlerde borçlu olan taraf muhatap, alacaklı taraf ise lehtar adını almaktadır. Borçlu kişi bono bedelini öderken, alacaklı kişi ise tahsil etmektedir.

Senet İcraya Verme Süreci Nasıl İşler?

Senetler mahkemeye taşınmak isteniyorsa, taşınma işlemi bir avukat aracılığıyla yapılmaktadır.  Avukata bildirilen durum, kişiye açılan dava ile mahkemeye taşınır. Senetleri icraya verebilmek ve icra süreci başlatmak istiyorsanız eğer, yaşadığınız yerdeki İcra Müdürlüklerine gerekli başvuruları yapabilirsiniz. Yaptığınız başvurular üzerine İcra Daireleri, dosyanızı hazırlayarak borçlunun adresine ödeme emri veren tebligat gönderir. Gönderilen tebligatta kişinin yapması gereken ödemenin emri muhataba bildirilir. Başvuru sırasında edindiğiniz dosya numarasıyla devlet platformu e-devlet üzerinden giriş yaparak ya da İcra Dairesi’nden dosya numaranız ile sorgulatma yaparak bilgi alabilirsiniz. Alacaklı kişiler mutlaka başvuruları sırasında senedin aslını miktarı kadar örneğiyle birlikte talebe eklemelidir. Bankadan yapılan başvurulardaysa senetler bankada bulunuyorsa mutlaka arkalı önlü bir örneği dosyaya eklenmelidir. Yapılacak tüm bu işlemlerin ardından icra işlemlerinizi ve ödeme emirlerini muhataba iletebilirsiniz.

Senet İtirazı Kaç Gün İçerisinde Yapılmalı?

Gelen tebligat gerçeği yansıtmıyorsa ve borçlu bu borca karşı bir tavırdaysa gerekli itirazları yapabilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Muhatap yani borçlu kimse icra sürecine itirazda bulunacaksa eğer mutlaka tebligatın kendisine ulaşmasının ardındaki 5 gün içerisinde işlemlerini gerçekleştirmelidir. Aksi takdir de istenmeyen borç durumlarıyla karşılaşabilir. İstenmeyen durumlar yaşamama adına senet süreçli iki taraf içinde mutlaka takip edilmelidir.

Yanıtla