Sektör Analizi Nasıl Yapılır?

Sektör Nasıl Analiz Edilir?

Sektör analizi ile ulaşılacak sonuç, sektörlerin incelenmesi ve hangi sektörün daha karlı bir sektör olacağı sonucuna varmaktır.
Sektörü incelerken;
– Teknoloji
– Ürün Yaşam Eğrisi
– Arz ve Talep İlişkileri
– Karlılık Oranları
– Rekabet Koşulları
– Sektör Yapısı
– Rekabet Koşulları
– Yasal Düzenlemeler
– Hammadde Bulunabilirliği ve Temini Sektörü
gibi başlıklar altında incelemek gerekiyor.

sektör analizi

Teknoloji

Gelişen teknoloji ile yeni sektörler ortaya çıkıyor, ekonomi ve pazar büyük bir paya sahip. Ayrıca teknolojiye uyum sağlamayan firmalar zamanında pozisyonlarını koruyamıyorlar ama daha da aşağı düşüyorlar. Teknoloji, sektör analizinde göz ardı edilmemesi gereken önemli konulardan biridir.

Ürün Yaşam Eğrisi

Ürün yaşam döngüsü 5 aşamadan oluşmaktadır.

Geliştirme: Ürünün yenilenme veya buluş zamanı olarak da adlandırılabilir. Ürün çok az kontrol amacıyla satılmaktadır. Sonuçlar dikkate alınır.

Giriş: Ürünün kademeli olarak piyasaya sunulması aşamasıdır. Bu önemli bir aşamadır. Çoğu şirket bu aşamada kalır. Olumlu sonuçlar gözlenirse ürün satışları artmaya başlar.

Büyüme: Giriş dönemini başarıyla atlayan şirket, şimdi büyüme ve satışları artırma yolunda ilerliyor. Bu aralıkta maksimum satış ve üretim gerçekleşir. Ayrıca bu dönemde ürünün taklidi gerçekleşir ve pazara girmeye başlar.

Olgunluk: Minimum artış ve düşüşler yaşanır. Bu sürenin sonuna doğru firma üretimini azaltmaya başlar. Ayrıca bu sürenin sonuna doğru ürüne olan talep azalmaktadır. Ürün yaygınlaşmaya başlamış ve ürüne benzer pek çok taklit piyasada dolaşıma girmiştir.

Düşüş: Üretim ve satışlar giderek azalır. Piyasadaki sahte ürünler daha fazla satılmaya başlayabilir. Ürün artık ömrünün sonuna gelmiştir.

Arz ve Talep İlişkileri

Sektörün arz ve talebi zamanla değişir. İnsanların taleplerini iyi anlamak önemlidir. Ek olarak, ekonominin talep üzerinde büyük etkisi var. Ekonominin talepte nasıl değişiklik yaratacağı da iyi tahmin edilmelidir. Arz ise talebe uygun bir şekilde ilerlemelidir. Talebi karşılamak için olmalı ve ne aşırı ne de az. Sektörün arz ve talep ilişkileri, sektör analizi açısından önemlidir.

Karlılık Oranları

Sektörel yapıların şirketlere sunduğu karlılık oranları vardır. Bazı sektörlerde karlılık çok yüksek iken bazı sektörlerde düşük olabilmektedir. Bu yükseklik ve alçaklık zamanla değişebilir. Karlılığı yüksek sektörlerdeki firmalar yatırımlarını artırarak büyüme yoluna gidiyor. Dolayısıyla karlılığı yüksek sektörleri seçmek ve o sektörün geleceğini iyi tahmin etmek iyi bir sektör analizi oluşturmaktadır.

Sektör  Yapısı

Her sektörün altyapısı veya zemini olarak tanımlayabileceğimiz bir yapısı vardır. Sektör yapılar zamanla değişebilir. Endüstriyel yapıyı koruyan veya geliştiren sektörler, ömürlerini uzatmak için çaba harcadılar. Bu yapının gücünü ve gelişimini incelemek gerekiyor.

Rekabet Koşulları

Sektör içinde ve dışında her zaman rekabet vardır. Sektörler tıpkı şirketler gibi rekabet içindedir. Rekabetini kaybetmeyen ve uyum sağlayan sektörler tercih edilmelidir.

Yasal düzenlemeler

Çeşitli yasal düzenlemeler endüstrilere engel teşkil edebilir. Bazı durumlarda sektörlerin öne çıkmasına izin verebilir. Yasal düzenlemelerin sektörler üzerindeki etkisini incelemek sektör analizi açısından oldukça önemlidir.

Hammadde Bulunabilirliği ve Temini

Sektörlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için hammaddelere ihtiyaçları vardır. Hammadde mevcudiyeti ve mevcudiyeti önemlidir.

Yanıtla