Legionella Analizi

Legionella analizi, başta insan sağlığı olmak üzere su tüketen tüm canlılar için önemli ve hayati bir önem taşır. İnsanların tükettiği suyun içerisinde bulunması muhtemel olan legionella bakterisi, fark edilmediğinde ve bu su insanlar tarafından tüketildiğinde insan vücudunda ciddi hasarlar ve sorunlar meydana getirebilir. Bu bakterilerin üreyebildiği en elverişli ortamlar ise sulu ortamlar oluyor. Bu nedenle de legionella analizi su üzerinde yapılan bir analiz olarak insan sağlığında önemli bir yere sahip oluyor.

Legionella bakterisi; doğada içme sularında, kullanma sularında, havuz ve kapalı devre sularında bulunan ve kolayca üreyebilen bir bakteridir. Bu bakteri türü; lejyoner, atipik pnömoni ve pontiac ateşi gibi hastalıklara neden olur. Oksijenli ortamlarda yaşayabilen ve negatif çubuk şeklindeki bakterilerdir.

Legionella Analizi

Legionella Bakterisinin Yaşadığı Alanlar

Legionella analizi, legionella bakterisinin yaşadığı su ortamlarında suyun analiz edilmesi işlemidir. Sulu ve oksijenli ortamda yaşayan ve üreyen legionella bakterisi;

– Dekoratif amaçlı yapılan havuzlarda ve bu havuzların fıskiyelerinde,

– Bahçe sulama sistemlerinde ve merkezi klimalarda,

– Duşlar, duş başlıkları ve musluklar,

– Sıcak ve soğuk su sistemlerinde,

– Spa ve yüzme havuzlarında,

– Hamam ve termal kaplıcalarda sıklıkla görülür. Dolayısıyla da bu alanlarda sık sık ve düzenli olarak legionella analizi yapılmalıdır. Ayrıca kamuya açık olan hastane, otel, iş merkezleri ve havalandırma sistemleri gibi alanlarda da bu bakteri türünün görülme oranı oldukça yüksektir.

Legionella Analizi Nasıl Yapılır?

Legionella analizi, analizin yapılacağı sulu ortamdan alınan 1 litre numune üzerinden yapılır. Analiz süresi ortalama olarak 14 gündür. Bu 14 gün içerisinde numune olarak alınan 1 litre su örneğine birçok test yapılır ve analiz metotları uygulanır. Bu metotlar doğrultusunda suyun içeriğine dair bulgular elde edilir.

Legionella analizi profesyonel olarak yapılması gereken bir analizdir. Bu analizlerin düzenli olarak yapılması insan sağlığı açısından ciddi önem taşır. Bu süreçte düzenli analizlerin yanı sıra düzenli ilaçlama ve temizlik de büyük önem taşır. Lagionella analizine dair tüm ayrıntılara https://www.analizistek.com/legionella-tespiti-ve-sayimi adresinden hızlı ve kolay şekilde ulaşabilirsiniz.

Yanıtla