İçerik Pazarlama

Bu yazımızı içerik pazarlama nedir sorusu kafasını kurcalamakta olan kimselerin zihinlerindeki bu soruya cevap vermek için hazırladık. Umarız bu yazının sonunda aklınızdaki bütün sorulara cevap verebiliriz.

İçerik Nedir?

İçerik, en geniş anlamı ile bir anlatım metni içerisinde verilmek istenen düşünce, imge, duygu ya da fikirler bütünüdür. Düşünsel ve ruhsal işlevler süreci olarak içerik bir dijital medya platformu olan sosyal medya aracılığı ile kaynağından alıcılara iletilmekte olan işitsel ve görsel mesajların tümüne denir.

İnternet kavramının git gide yaygınlaşması ile birlikte toplumlar bilgi toplumuna evrilmiştir. Böylelik ile iletişim ve bilgi kodlanmış bir kimliğe bürünmüştür. Bilgi toplumlarında güç ve işlev unsuru bakımından en önemli olgu ise anlamlandırılmış olan enformasyon yani bilgidir.

Bilgi Çağı

Bilgi çağı içerisinde kaynaklarından toplanıp işlenebilir ve anlamlı bir biçime dönüştürülen bilgi, bütün iletişim kanallarından hiç durmadan gerçekleşen veri akışı sonucunda çığ etkisi yaratmaktadır. Bu durum ise bilgi kirliliğine ve manipülasyona yol açmaktadır.

İşte bu milyarlarca içeriğin sürekli kaybolduğu sonsuz bilgi okyanusu içerisinde yer alan kurum, şirket ve markalar kendi kimliklerini daha ön plana çıkarmak ve müşterilerinin zihinlerinde yer edebilmek için içerik pazarlamastratejilerini kullanmaktadır.

İçerik Pazarlaması Tam Olarak Ne Demek?

Yeni medya ekosistemleri içerisinde büyük firmaların hedef kitlelerinin dikkatini çekmek için içerikler hazırlayıp yeni ya da hali hazırda var olan müşteri kitlelerinin zihninde duygusal konumlandırma çalışmalarını yaptıkları yeni nesil sosyal pazarlama ve dijital iletişim sürecine içerik pazarlama denilmektedir.

İçerik Pazarlama Enstitüsü kurucusu olan Amerikalı Joe Pulizzi’nin yaptığı tanım ile “İçerik ile pazarlama net olarak tanımlanmış ve oldukça doğru anlaşılış hedef kitleyi karlı müşteri hareketi yaratma hedefi ile etkilemek, bağlılıklarını sağlamak ve çekmek ile ilgili ve değerli içeriğin yaratılması ve dağıtılmasını kapsayan bir pazarlama tekniğidir.”

İçerik pazarlama diğer sosyal pazarlama yollarının aksine var olan müşteri kitlesinin ihtiyaç duyduğu bilgiyi sunarak sürece katılmalarını ve yeni ihtiyaçlar oluşturup hedef kitlenin markanın ürünlerine yönelimini sağlamayı amaçlamaktadır. Pazara yeni bir ürün ile girdiğiniz zaman içerik pazarlama stratejisi ile kişilerin hiç aklında yok iken o ürünü bir ihtiyaç haline getirerek talep edilen ürün olarak konumlandırma yapabilirsiniz.

En ünlü içerik stratejistlerinden birisi olan James O’ Brien, değer temeli üzerine kurulmuş olan pazarlamaya dikkat çekmektedir. Böylelik ile içerik pazarlamasının merkezinde markaların verimli yatırım getirileri için karşılığında kendi müşterilerine bir değer sunması gerektiğini söylemektedir. Bu amaç için ise sıradan ve basit reklamların yerine hedef kitleye pek çok katmandan oluşmuş olan görsel bir şölen niteliğinde gösteriler sunmak gerektiğini ifade eder.

Dijital İçerikler

Dijital içerik pazarlamalarında hazırlanmakta olan her bir içerik hedef kitle için bilgi verir iken aynı zamanda dikkatleri tamamı ile markaya çekerek konumlandırmak gerekmektedir. Zira istatistiklere göre 10 tüketiciden 7’si okumuş oldukları makaleleri; izlemiş oldukları videoları ve görsek içerikleri geleneksel pazarlama yöntemlerine tercih etmektedir. Böylelik ile içerik pazarlaması ile birlikte markaların tüketici ihtiyaçlarına çözüm sunmakta olan servislere ve ürünlerine yönelik bilgi sahibi olmayı tercih etmektedirler.

Stratejiler

Ayrıca bilmelisiniz ki içerik pazarlamaları stratejileri ürün satışı yapmamaktadır. Hedef kitlenin firma ve ürüne dikkatlerini toplayarak satın alma davranışlarını doğal bir şekilde gerçekleştirmeleri için bir nevi yönlendirme yapmaktadırlar.

Markaların bu içerik türlerini kullanarak müşterilerinin yaşam döngüleri içerisine dahil olmuş oldukları bir içerik pazarlama stratejisi; müşteri ve işletme hedeflerini gerçekleştirme yolunda kullanılmakta olan bütün strateji ve teknikleri bünyesinde bütünleştirmeyi amaçlamaktadır.

İçerik pazarlaması için https://www.clicktopeak.com/icerik-pazarlama tıklayın.

Yanıtla